Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image

Ο Υπουργός Παιδείας συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ για συντονισμό των δράσεών τους απέναντι στον κορωνοϊό

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Παιδείας των 27 κρατών μελών της ΕΕ, μετά από πρόσκληση της Κροατικής Προεδρίας.


Αποκλειστικό αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης ήταν η αλληλοπληροφόρηση και η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών γύρω από τις ιδιόμορφες συνθήκες που επικρατούν στην εκπαίδευση, εξαιτίας των προσπαθειών όλων των χωρών να αντιμετωπίσουν την απειλή της νόσου του κορωνοϊού.


Ο κ. Προδρόμου ενημέρωσε για τις αποφάσεις και τα σχετικά μέτρα, καθώς και για τους προβληματισμούς της Κυπριακής Κυβέρνησης. Επεξηγώντας την πρόθεση της Κυβέρνησης να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες προάσπισης της δημόσιας υγείας, υπογράμμισε την παράλληλη πολιτική βούληση να μην θυσιαστεί το δικαίωμα των νέων στην εκπαίδευση και την ανάγκη να αναπτυχθούν αμέσως, και για όση διάρκεια υπάρχει ανάγκη, εναλλακτικές παιδαγωγικές πρακτικές με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας.


Με δεδομένο ότι στις πλείστες χώρες της ΕΕ εφαρμόζεται σε κάποιο βαθμό διακοπή της φοίτησης σε σχολεία, πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, κοινή διαπίστωση ήταν ότι αυτή την ώρα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρον και να αναπτυχθούν περαιτέρω δυνατότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.


Από αυτή την άποψη η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Mariya Gabriel επαναβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στηρίξει τα κράτη μέλη στην προσπάθεια να αναπτυχθούν τα ηλεκτρονικά μέσα, στον χώρο της εκπαίδευσης.

 

Για τις φωτογραφίες πατήστε εδώ. 

 

Οι Υπουργοί στην ΕΕ

article image
Ο Υπουργός Παιδείας συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ για συντονισμό των δράσεών τους απέναντι στον κορωνοϊό

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Παιδείας των 27 κρατών μελών της ΕΕ, μετά από πρόσκληση της Κροατικής Προεδρίας.


Αποκλειστικό αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης ήταν η αλληλοπληροφόρηση και η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών γύρω από τις ιδιόμορφες συνθήκες που επικρατούν στην εκπαίδευση, εξαιτίας των προσπαθειών όλων των χωρών να αντιμετωπίσουν την απειλή της νόσου του κορωνοϊού.


Ο κ. Προδρόμου ενημέρωσε για τις αποφάσεις και τα σχετικά μέτρα, καθώς και για τους προβληματισμούς της Κυπριακής Κυβέρνησης. Επεξηγώντας την πρόθεση της Κυβέρνησης να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες προάσπισης της δημόσιας υγείας, υπογράμμισε την παράλληλη πολιτική βούληση να μην θυσιαστεί το δικαίωμα των νέων στην εκπαίδευση και την ανάγκη να αναπτυχθούν αμέσως, και για όση διάρκεια υπάρχει ανάγκη, εναλλακτικές παιδαγωγικές πρακτικές με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας.


Με δεδομένο ότι στις πλείστες χώρες της ΕΕ εφαρμόζεται σε κάποιο βαθμό διακοπή της φοίτησης σε σχολεία, πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, κοινή διαπίστωση ήταν ότι αυτή την ώρα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρον και να αναπτυχθούν περαιτέρω δυνατότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.


Από αυτή την άποψη η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Mariya Gabriel επαναβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στηρίξει τα κράτη μέλη στην προσπάθεια να αναπτυχθούν τα ηλεκτρονικά μέσα, στον χώρο της εκπαίδευσης.

 

Για τις φωτογραφίες πατήστε εδώ. 

 

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo