Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ΕΕ

article image

Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Σύνοδο ΕE - Δυτικών Βαλκανίων, μέσω τηλεδιάσκεψης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης συμμετέχει από το απόγευμα, στη Σύνοδο ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πρόκειται για πρωτοβουλία της Κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών της ΕΕ και των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων.

Στόχοι της Συνόδου είναι, ανάμεσα σε άλλα, η ανάδειξη του ενδιαφέροντος και της στήριξης της ΕΕ για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, η έκφραση αλληλεγγύης στην αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς επίσης και η επαναβεβαίωση της ευρωπαϊκής τους προοπτικής και η ενθάρρυνσή τους για μεταρρυθμίσεις.

Κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων του COVID-19 από την ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια αποδεικνύει ότι η συνεργασία αυτή είναι απολύτως επωφελής και αποτελεσματική και θα πρέπει να συνεχιστεί και κατά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία, με κοινές συνέργειες προς όφελος των λαών και των οικονομιών των κρατών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη στήριξή του προς τις ενέργειες της ΕΕ σε σχέση με την παροχή βοήθειας στα Δυτικά Βαλκάνια για την καταπολέμηση του COVID-19, ως επίσης και κατά την περίοδο ανάκαμψης, μέσα από ένα οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους άνω των €3,3 δις.

Η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί με την υιοθέτηση της Διακήρυξης του Ζάγκρεμπ, η οποία επικεντρώνεται, κατά κύριο λόγο, στη συνεργασία ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων υπό το φως της πανδημίας, περιλαμβανομένης της οικονομικής υποστήριξης και άλλων διευκολύνσεων που η ΕΕ έχει παράσχει στα Δυτικά Βαλκάνια.

Τέλος, με τη Διακήρυξη θα γίνεται αναφορά σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, καίρια για τις σχέσεις ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, που αφορούν, μεταξύ άλλων, την περιφερειακή συνεργασία, την περιβαλλοντική πολιτική, την ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα στους τομείς των μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης, καθώς και την κοινωνική ανάπτυξη.

 

Για τις φωτογραφίες πατήστε εδώ.

Για τη δήλωση που υιοθετήθηκε από τους ηγέτες πατήστε εδώ.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ΕΕ

article image
Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Σύνοδο ΕE - Δυτικών Βαλκανίων, μέσω τηλεδιάσκεψης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης συμμετέχει από το απόγευμα, στη Σύνοδο ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πρόκειται για πρωτοβουλία της Κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία διεξάγεται μέσω τηλεδιάσκεψης σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών της ΕΕ και των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων.

Στόχοι της Συνόδου είναι, ανάμεσα σε άλλα, η ανάδειξη του ενδιαφέροντος και της στήριξης της ΕΕ για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, η έκφραση αλληλεγγύης στην αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς επίσης και η επαναβεβαίωση της ευρωπαϊκής τους προοπτικής και η ενθάρρυνσή τους για μεταρρυθμίσεις.

Κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων του COVID-19 από την ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια αποδεικνύει ότι η συνεργασία αυτή είναι απολύτως επωφελής και αποτελεσματική και θα πρέπει να συνεχιστεί και κατά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία, με κοινές συνέργειες προς όφελος των λαών και των οικονομιών των κρατών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη στήριξή του προς τις ενέργειες της ΕΕ σε σχέση με την παροχή βοήθειας στα Δυτικά Βαλκάνια για την καταπολέμηση του COVID-19, ως επίσης και κατά την περίοδο ανάκαμψης, μέσα από ένα οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους άνω των €3,3 δις.

Η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί με την υιοθέτηση της Διακήρυξης του Ζάγκρεμπ, η οποία επικεντρώνεται, κατά κύριο λόγο, στη συνεργασία ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων υπό το φως της πανδημίας, περιλαμβανομένης της οικονομικής υποστήριξης και άλλων διευκολύνσεων που η ΕΕ έχει παράσχει στα Δυτικά Βαλκάνια.

Τέλος, με τη Διακήρυξη θα γίνεται αναφορά σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, καίρια για τις σχέσεις ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, που αφορούν, μεταξύ άλλων, την περιφερειακή συνεργασία, την περιβαλλοντική πολιτική, την ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα στους τομείς των μεταφορών, ενέργειας και ψηφιοποίησης, καθώς και την κοινωνική ανάπτυξη.

 

Για τις φωτογραφίες πατήστε εδώ.

Για τη δήλωση που υιοθετήθηκε από τους ηγέτες πατήστε εδώ.

 

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo