Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ΕΕ

article image

Γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη για την επίτευξη συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες

"Εκφράζω την πλήρη ικανοποίησή μου γιατί ύστερα από πολυήμερες και εντατικές διαπραγματεύσεις, η Κύπρος πέτυχε τους οικονομικούς στόχους που είχε θέσει σε σχέση με το ΠΔΠ και το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη συμφωνία που επετεύχθη, η Κύπρος θα έχει τη δυνατότητα να αντλήσει συνολικά ποσό πέραν των €2.7 δις. Εκ τούτων, το ποσό των €1.451 δις θα αντληθεί από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, ενώ το υπόλοιπο από το Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πανδημία και την προώθηση της ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.

Λεπτομερής ανάλυση των κατανομών θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες ο Υπουργός Οικονομικών.

Επιπλέον, ενόψει της παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας και ύστερα από σχετική παρέμβασή μου, συμπεριλήφθηκε πρόνοια με βάση την οποία η χρηματοδότηση τρίτων χωρών, συγκαταλεγόμενης και της Τουρκίας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τίθεται υπό την αίρεση του σεβασμού που επιδεικνύουν στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο."

 

*Για τα Συμπεράσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 17-21 Ιουλίου 2020, πατήστε εδώ.

* Για τις δηλώσεις του Προέδρου κ. Charles Michel μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πατήστε εδώ. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ΕΕ

article image
Γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη για την επίτευξη συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες

"Εκφράζω την πλήρη ικανοποίησή μου γιατί ύστερα από πολυήμερες και εντατικές διαπραγματεύσεις, η Κύπρος πέτυχε τους οικονομικούς στόχους που είχε θέσει σε σχέση με το ΠΔΠ και το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη συμφωνία που επετεύχθη, η Κύπρος θα έχει τη δυνατότητα να αντλήσει συνολικά ποσό πέραν των €2.7 δις. Εκ τούτων, το ποσό των €1.451 δις θα αντληθεί από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, ενώ το υπόλοιπο από το Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πανδημία και την προώθηση της ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.

Λεπτομερής ανάλυση των κατανομών θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες ο Υπουργός Οικονομικών.

Επιπλέον, ενόψει της παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας και ύστερα από σχετική παρέμβασή μου, συμπεριλήφθηκε πρόνοια με βάση την οποία η χρηματοδότηση τρίτων χωρών, συγκαταλεγόμενης και της Τουρκίας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τίθεται υπό την αίρεση του σεβασμού που επιδεικνύουν στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο."

 

*Για τα Συμπεράσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 17-21 Ιουλίου 2020, πατήστε εδώ.

* Για τις δηλώσεις του Προέδρου κ. Charles Michel μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πατήστε εδώ. 

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo